Yurtdışı Yayınlar
Eylül 12, 2014
Uluslararası Sunular
Eylül 12, 2014

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Behçet üveitinin Ga-67 sintigrafisi ile değerlendirilmesi. Tatlıpınar S, Kıratlı H, Kıratlı PÖ, Eldem B, Bekdik C. 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 1998.

2. Türk akromatopsi ailelerinin klinik özellikleri ve genetik haritalama sonuçları. Tatlıpınar S , Şener EC, Ergin A, Sanaç AŞ. 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 1999.

3. Horizontal konkomitan şaşılıkta botulinum-A tedavi sonuçları ve komplikasyonları. Şener EC, Turgut B, Tatlıpınar S , Sanaç AŞ 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 1999.

4. Retinoblastomda apoptozisin kantitatif analizi ve apoptozis oranına etkide bulunan faktörler. Tatlıpınar S , Kıratlı H, Bilgiç S, Söylemezoğlu F. 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2000.

5. Sjögren sendromu olan kadınlarda serum androjen düzeyleri. Tatlıpınar S, İrkeç M, Orhan M, Mocan C. 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001.

6. Dejeneratif miyoplarda peripapiller korioretinal atrofinin GDx parametrelerine etkisi. Doğan Şanal A, Bozkurt B, İrkeç M, Gedik Ş, Orhan M, Erdener U, Tatlıpınar S, Karaağaoğlu E. 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001.

7. Topikal anestezi altında yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisinde cerrahi evrelere göre ağrının değerlendirilmesi. Yaylalı V, Tatlıpınar S, Akpınar S, Arık S, Özbay D, Yıldırım C, Özden S. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.

8. İskemi ön hazırlamanın sıçan retinasını iskemi reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkinliği. Özbay D, Özden S, Kaymaz F, Müftüoğlu S, Yaylalı V, Yıldırım C, Tatlıpınar S. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.

9. İpsilateral periferik fasiyal paralizi ve timsah gözyaşı sendromunun eşlik ettiği bir Duane sendromu olgusu. Akpınar S, Yıldırım C, Tatlıpınar S, Yaylalı V,Özden S. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.

10. Retinal ven oklüzyonunda plazma homosistein seviyeleri. Akpınar S, Tatlıpınar S, Yıldırım C, Yaylalı V, Kaptanoğlu B, Aydın Y, Özden S. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.

11. Hiperhomosisteineminin eşlik ettiği bir santral retinal arter oklüzyonu: olgu sunumu. Işık C, Yaylalı V, Tatlıpınar S,Yıldırım C, Özden S. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.

12. Fundus floresein anjiyografide yan etki sıklığı. Demirlenk İ, Tatlıpınar S, Yıldırım C, Yaylalı V, Öztürk Z, Özden S. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.

13. Topikal anestezi altında yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında hastaların görsel algılamaları. Demirlenk İ, Yaylalı V, Tatlıpınar S, Güngen Ş, Özbay D, Yıldırım C, Özden S. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.

14. Anizometropik ambliyopide oküler kan akımının renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Tatlıpınar S, Yıldırım C, Yağcı B, Yaylalı V, Arık S, Özden S. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

15. Tavşan gözlerinde şaşılık cerrahisi sonrası oluşan yapışıklıkları önlemede intraperatif mitomisin-C ve 5-fluorourasil uygulanımının etkinliği. Yıldırım C, Eşme A, Düzcan E, Yaylalı V, Tatlıpınar S, Özden S. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

16. Diyabetik retinopatide iskeminin retina kadranlarına gore dağılımı. Özden S, Tatlıpınar S, Yaylalı V, Yıldırım C. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

17. Retinal ven tıkanıklığı olgularımızda klinik özellikler ve etiyolojik faktörler. Tatlıpınar S, Güngen Ş, Yıldırım C, Yaylalı V, Özden S. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

18. Lupus koroidopatisi: olgu sunumu. Arık S, Tatlıpınar S, Yıldırım C, Yaylalı V, Çobankara V. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

19. Oküler tutulumu olmayan Behçet hastalarının FFA ile değerlendirilmesi. Işık C, Yıldırım C, Tatlıpınar S, Yaylalı V, Özden S. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

20. Atopik dermatitli olgularda göz bulguları ve kirpikli kenar-konjonktiva kültür sonuçları. Arık S, Tatlıpınar S, Yaylalı V, Ergin Ş, Yıldırım C, Özden S, Gelincik N, Erdoğan BŞ, Demir M. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

21. Romatoid artritli olgularda göz bulguları. Güngen Ş, Tatlıpınar S, Yaylalı V, Çobankara V, Yıldırım C, Özden S. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

22. Groenblad-Strandberg sendromu: olgu sunumu. Keskin N, Tatlıpınar S, Yaylalı V, Yıldırım C, Özden S. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

23. Behçet hastalarının renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Işık C, Yıldırım C, Yağcı B, Tatlıpınar S, Yaylalı V, Özden S. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004.

24. Fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisinde superior şeffaf korneal 2.75 mm ile 3.2 mm kesinin posoperatif cerrahi astigmatizmaya etkilerinin karşılaştırılması. Özer MA, Yaylalı V, Keskin N, Yıldırım C, Acar M, Tatlıpınar S, Özden S. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006.

25. Anizometropik ve strabismik ambliyoplarda retina sinir lifi tabakasının HRT ile analizi. Arık S, Yıldırım C, Yaylalı V, Tatlıpınar S, Özden S. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006.

26. Purtscher retinopatili bir olgu sunumu. Toprak İ, Tatlıpınar S, Yaylalı V, Yıldırım C, Keskin N, Özden S. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006.

27. Santral seröz koryoretinopatili olgularımız. Toprak İ, Tatlıpınar S, Yıldırım C, Yaylalı V, Acar M, Özden S. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006.

28. Dönük diskte optik sinir başının HRT II ile incelenmesi ve bilgisayarlı görme alanı ile karşılaştırılması. Güngen Ş, Yaylalı V, Yıldırım C, Tatlıpınar S, Özden S. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006.

29. Diyabetik makula ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab enjeksiyonunun etkinliği ve güvenilirliği. Tatlıpınar S, Nguyen QD, Shah SM, Haller J, Campochiaro P. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006.

30. Bietti’nin kristalin distrofisinde optik kohorens komografi bulguları. Ayata A, Tatlıpınar S, Ünal M, Erşanlı D, Bilge AH. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007.

31. Konjenital retinoskiziste optik kohorens tomografi bulguları. Ünal M, Ayata A, Erşanlı D, Tatlıpınar S, Aydın A, Bilge AH. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007.

32. Diabetik retinopatili hastalarda hemoglobin A1c farkındalığı. Ayata A, Tatlıpınar S, Ünal M, Bilge AH. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007.

33. Purtscher retinopatili bir olguda pulse steroid tedavisi. Çolakoğlu K, Ayata A, Tatlıpınar S, Ünal M, Aydın A, Bilge AH. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007.

34. Farklı gözdibi hastalıklarında fundus otofloresans görüntülemesi bulguları. Tatlıpınar S, Ayata A, Ünal M, Erşanlı D, Aydın A, Bilge AH. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007.

35. Bir haemolacria olgusu. Keskin N, Özer MA, Yıldırım C, Yaylalı V, Özden S, Tatlıpınar S, Acar M, Şenel S. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007.

36. Akut ve Kronik Santral Seröz Korioretinopatide Fundus Otofloresansı Bulguları. Dinç UA, Yenerel M, Görgün M, Tatlıpınar S, Alimgil L, Başar D. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

37. Makula deliğinde mavi ve kızılötesi fundus otofloresans bulgularının analizi. Ünal M, Ayata A, Tatlıpınar S, Erşanlı D. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

38. İdyopatik Epiretinal Membran Olgularında Optik Koherens Tomografi ve Mikroperimetri Korelasyonu. Görgün E, Yenerel M, Dinç UA, Küçümen RB, Tatlıpınar S, Kulaçoğlu DN. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008

39. İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunun Retina Damar Çapları Üzerine Etkisi. Tatlıpınar S, Dinç UA, Yenerel M, Görgün E, Başar D, Alimgil L. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

40. Patern Distrofiye İkincil KNVM: Fundus Floresein Anjiografi ve Otofloresans Bulguları. Tatlıpınar S, Yenerel M, Dinç UA, Görgün E, Alimgil L. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

41. İleri Evre Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Fiksasyon Özelliklerinin MP-1 Mikroperimetre ile Değerlendirilmesi. Görgün E, Yenerel M, Dinç UA, Tatlıpınar S, Alimgil L. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

42. Santral Seröz Korioretinopatide Wavefront Analizi. Yenerel M, Görgün E, Dinç UA, Küçümen RB, Oral D, Utine CA, Tatlıpınar S. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008

43. Fungal Endoftalmi Saptanan Bir Olgunun Tedavisi ve Klinik Seyri. Dinç UA, Tatlıpınar S, Yenerel M, Görgün E, Alimgil L. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

44. Santral Retina Arter Tıkanıklığında Mikroperimetri ile Retina Sensitivitesinin Değerlendirilmesi. Başar D, Dinç UA, Tatlıpınar S, Yenerel M, Görgün E. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

45. Curschmann Steinert Sendromunda Saptanan Patern Distrofi. Ziylan Ş, Dinç UA, Tatlıpınar S, Yenerel M, Görgün E, Alimgil L. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

46. Optik Disk Druzeninde Otofloresans Bulguları. Kohen MC, Dinç UA, Görgün E, Yenerel M, Tatlıpınar S, Alimgil L, Başar D. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya 19-23 Kasım 2008.

47. Kistoid maküla ödeminde fundus otofloresansı: tanısal bir yöntem olabilir mi? Dinç UA, Tatlıpınar S, Yenerel M, Görgün E, Başar D, Çiftçi F. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 11-15 Kasım 2009.

48. Best hastalığında konfokal fundus infrared reflektans ve fundus otofloresans bulgularının korelasyonu. Yenerel M, Görgün E, Dinç UA, Tatlıpınar S, Küçümen RB, Çiftçi F. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 11-15 Kasım 2009.

49. Santral seröz koryoretinopatili olgularda konfokal fundus infrared reflektans bulguları ve fundus otofloresansı ile korelasyonu. Görgün E, Yenerel M , Dinç UA, Tatlıpınar S, Küçümen RB, Çiftçi F. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 11-15 Kasım 2009.

50. Semptomatik koroid nevusu olgusu. Oral D, Yenerel M, Görgün E, Tatlıpınar S, Çiftçi F. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 11-15 Kasım 2009.

51. Koroid nevuslarında infrared reflektans, fundus otofloresans ve infrared otofloresans görüntülemesi. Görgün E, Yenerel M , Dinç UA, Tatlıpınar S, Küçümen RB, Çiftçi F. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 11-15 Kasım 2009.

52. Bir olgu nedeniyle Takayasu retiniti. Kohen MC, Tatlıpınar S, Yalvaç IS. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 11-15 Kasım 2009.

53. Vitreomaküler yüzey görüntülemede konfokal mavi ışık reflektans. Ünal M, Ayata A, Tatlıpınar S, Kar T, Sönmez M, Erşanlı D. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 11-15 Kasım 2009.

54. Koroidal neovasküler membranlarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası mavi ve kızılötesi otofloresans bulguları. Ünal M, Ayata A, Tatlıpınar S, Kar T, Sönmez M, Erşanlı D. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 11-15 Kasım 2009.

55. Koroidal sklerozda fundus otofloresansı bulguları. Dinç UA, Tatlıpınar S, Başar D, Çiftçi F. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010.

56. Retinitis pigmentosada fundus otofloresansı bulguları. Dinç UA, Tatlıpınar S, Başar D, Çiftçi F. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010.

57. Korioretinal katlantıda fundus otofloresansı bulguları. Başar D, Dinç UA, Tatlıpınar S, Çiftçi F. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010.

58. Klasik koroid neovasküler membranlarda konfokal infrared reflektans görüntülemesi. Yenerel NM, Görgün E, Dinç UA, Tatlıpınar S, Küçümen RB, Çiftçi F. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010.

59. Skleral çökertme ameliyatı sonrası gelişen makula deliği: bir olgu sunumu. Kohen MC, Tatlıpınar S, Başar D. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi- Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010.