Prof.Dr.Sinan TATLIPINAR
Eylül 12, 2014
Yurtdışı Yayınlar
Eylül 12, 2014

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler-Prof.Dr.Sinan TATLIPINAR Web Sayfası cufon{text-indent:0!important;}@media screen,projection{cufon{display:inline!important;display:inline-block!important;position:relative!important;vertical-align:middle!important;font-size:1px!important;line-height:1px!important;}cufon cufontext{display:-moz-inline-box!important;display:inline-block!important;width:0!important;height:0!important;overflow:hidden!important;text-indent:-10000in!important;}cufon canvas{position:relative!important;}}@media print{cufon{padding:0!important;}cufon canvas{display:none!important;}}

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Tatlıpınar S, Kadayıfçılar S, Eldem B. Charles Bonnet Sendromu. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2000; 30:301-303.
 2. Tatlıpınar S, Şener EC, Mocan MC, Sanaç AŞ. Elektroretinografi parametrelerinin yaş ve cinsiyetle ilişkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2000;30:570-574.
 3. Tatlıpınar S, Kıratlı H. Apoptozis ve göz. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2000;30:587-591.
 4. Şener EC, Tatlıpınar S , Ergin A, Turgut B, Sanaç AŞ. Türk akromatopsi ailelerinin klinik özellikleri ve genetik haritalama sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2000;30:657-662.
 5. Tatlıpınar S, Kadayıfçılar S, Eldem B. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularında az görenlere yardım uygulamaları ve sonuçları. Geriatri, 2001;4:19-21.
 6. Şener EC, Tatlıpınar S, Önen M, Göktaş A, Türkçüoğlu P, Sanaç AŞ. Konjenital katarakt olgularının klinik özellikler, tedavi ve rehabilitasyon sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2002;32:25-31.
 7. Saraç İlhan Ö, Tatlıpınar S. Menapoz öncesi ve sonrası kadınlarda gözyaşı fonksiyon testleri. Geriatri, 2002;5:21-23.
 8. Tatlıpınar S, Orhan M, Akar Y, İrkeç M. İzotretinoin kullanımı sonrası gelişen limbitis: 2 olgu sunumu. MN Oftalmoloji, 2003;10:83-84.
 9. Tatlıpınar S, Özden S. Ani görme kaybı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 2003;23:166-169.
 10. Yıldırım C, Tatlıpınar S, Akpınar S, Yaylalı V, Özden S. İpsilateral periferik fasiyal paralizi ve timsah gözyaşı sendromunun eşlik ettiği bir Duane sendromu olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2003;33:250-254.
 11. Tatlıpınar S, Demirlenk İ, Yıldırım C, Yaylalı V, Özden S, Öztürk Z. Fundus floresein anjiyografide yan etki sıklığı. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003;8:51-53.
 12. Tatlıpınar S, Yaylalı V, Işık C, Yıldırım C, Özden S. Hiperhomosisteineminin eşlik ettiği bir santral retinal arter oklüzyonu: olgu sunumu. MN Oftalmoloji, 2003;10:283-285.
 13. Tatlıpınar S, Yaylalı V, Bir LS. Tek taraflı, epizodik görme alanı defekti ile kendini gösteren bilateral optik sinir başı druzeni: olgu sunumu [Bilateral optic disc drusen manifesting as unilateral episodic visual field obscuration: a case report.] Gazi Tıp Dergisi [Gazi Medical Journal],2003 ;14:139-141.
 14. Tatlıpınar S, Yaylalı V, Yıldırım C, Öztürk Z, Özden S. Asimetrik diyabetik retinopati. MN Oftalmoloji, 2004 ;11:47-49.
 15. Tatlıpınar S, Yıldırım C, Yaylalı V, Özden S. Diabetik retinopatide panretinal fotokoagülasyon sonrası retina damar çapı değişiklikleri. MN Oftalmoloji, 2004;11:235-237.
 16. Tatlıpınar S, Yaylalı V, Yıldırım C, Özden S. Atrofik pigment epitel traktuslarıyla karakterize iki atipik santral seröz koriyoretinopati olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2004;34:198-200.
 17. Semerci CN, Cinbiş M, Tatlıpınar S, Kılıç I, Yağcı B, Tepeli E, Düzcan F. Albinoid fundus bulunan serebro-okülo-facio-skeletal (COFS) (Pena-Shokeir Tip II) sendromlu bir olgu. Türkiye Klinikleri Pediatri, 205;14:92-96.
 18. Tatlıpınar S, Keskin N, Yaylalı V, Yıldırım C, Özden S. Groenblad-Strandberg sendromu. MN Oftalmoloji, 2005;12:166-167.
 19. Tatlıpınar S, Yıldırım C, Türk T, Arık S, Yaylalı V, Çobankara V. Lupus koroidopatisi: olgu sunumu. MN Oftalmoloji, 2005;12:249-251.
 20. Tatlıpınar S, Güngen Ş, Yıldırım C, Yaylalı V, Özden S. Retinal ven tıkanıklığı olgularımızda klinik özellikler, risk faktörleri ve görsel prognoz. Geriatri, 2005;8:120-122.
 21. Işık C, Yıldırım C, Tatlıpınar S, Yaylalı V, Özden S. Oküler tutulumu olmayan Behçet hastalarının FFA ile değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2006;36:156-9.
 22. Tatlıpınar S, Ayata A, Ünal M, Aydın A, Erşanlı D, Bilge AH.Fundus otofloresansının herediter retina hastalıklarında kullanımı.Retina-Vitreus, 2007;15:77-80.
 23. Tatlıpınar S, Ayata A, Ünal M, Erşanlı D, Bilge AH. Farklı gözdibi patolojilerinde fundus otofloresansı. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2007;37:469-473.
 24. Tatlıpınar S, Toprak İ, Yıldırım C, Yaylalı V, Acar M, Özden S. Santral seröz koriyoretinopatili olgularımızın analizi. Gülhane Tıp Dergisi 2007:49:213-5.
 25. Tatlıpınar S, Nguyen QD, Shah SM, Haller J. Miyop foveoskizis. MN Oftalmoloji 2007:14:60-62.
 26. Tatlıpınar S, Toprak İ. Nanoftalmusta maküla bulguları. MN Oftalmoloji 2008:15:209-210.
 27. Dinç UA, Yenerel NM, Görgün E, Tatlıpınar S, Perente İ, Öncel M, Başar D. Gizli koroid neovaskülarizasyonda mikroperimetri bulguları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2008:38:236-241.
 28. Ayata A, Tatlıpınar S, Ünal M,Erşanlı D. Farklı gözdibi patolojilerinde kızılötesi fundus otofloresansı. MN Oftalmoloji 2008:15:96-100.
 29. Aydın A, Karagöz B, Tatlıpınar S, Bilge AH. Akciğer adenokarsinomu kaynaklı koroid metastazlı bir olguya tedavi yaklaşımı. Retina-Vitreus 2008;16:295-8.
 30. Tatlıpınar S, Ayata A, Ünal M, Erşanlı D. Herediter retina hastalıklarında kızılötesi fundus otofloresansı. Retina-Vitreus 2008;16:245-9.
 31. Kaçar N, Ergin Ş, Tatlıpınar S, Demir M, Yaylalı V, Erdoğan BŞ, Kaleli İ. Atopik dermatitli hastalarda gözde ve burundaki bakteri dağılımı ile Staphylococcus aureus kolonizasyonunun göz ve deri tutulumu ile ilşikisi. Türk Dermatoloji Dergisi 2008;2:103-6.
 32. Aydın A, Salcan İ, Tatlıpınar S, Bilge AH. Şaşılık cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: hipotoni, miyopi ve lens-iris diyaframının öne hareketi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2009;18:132-136.
 33. Dinç UA, Tatlıpınar S, Yenerel M, Görgün E, Alimgil L, Başar D. Fungal endoftalmi saptanan bir olgunun tedavisi ve klinik seyri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009; 39: 52-55.
 34. Dinç UA, Tatlıpınar S, Ziylan Ş, Alimgil L, Başar D. Curschmann Steinert Sendromunda patern distrofi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2008;38(6):524-527.
 35. Ayata A, Tatlıpınar S, Ünal MH, Erşanlı D, Bilge AH. Makula deliğinde fundus otofloresansının kullanımı. Retina-Vitreus 2008;16:119-122.
 36. Dinç UA, Alimgil L, Tatlıpınar S. Santral areolar koroidal distrofide fundus otofloresans bulguları. Retina-Vitreus 2009;17: 225-228.
 37. Utine CA, Tatlıpınar S, Görgün E ve ark. Pigmente paravenöz koryoretinal atrofinin fundus otofloresans bulguları. Retina-Vitreus 2009;17:285-287.
 38. Dinç UA, Tatlıpınar S, Yalvac IS ve ark. Bietti kristalin distrofisinde santral makula fonksiyonunun değerlendirilmesi. Retina-Vitreus 2009;17:282-284.
 39. Dinç UA, Tatlıpınar S, Yenerel M, Görgün E, Alimgil L. Santral retina arter tıkanıklığında mikroperimetri ile retina sensitivitesinin değerlendirilmesi. Retina-Vitreus 2009;17(2):156-158.
 40. Dinç UA, Tatlıpınar S, Alimgil L. Hemi-santral retina arter oklüzyonunda mikroperimetri ve optik koherans tomografi bulgularındaki düzelme. [Improvement of microperimetry and optical coherence tomography findings in hemicentral retinal artery occlusion.] Retina-Vitreus 2010;18: 65-67.
 41. Dinç UA, Tatlıpınar S, Yenerel M, Görgün E, Çiftçi F. Kistoid makula ödeminde fundus otofloresansı: tanısal yöntem olabilir mi? [Fundus autofluorescence in cystoid macular edema: can it be an ancillary test?] Retina-Vitreus 2010;18: 12-17.
 42. Görgün E, Yenerel NM, Dinç UA, Tatlıpınar S, Küçümen RB, Kulaçoğlu DN, Çiftçi F. İdyopatik epiretinal membranlı hastalarda santral retina fonksiyonunun mikroperimetri ile değerlendirilmesi. Retina-Vitreus 2010;18:263-268.
 43. Dinç UA, Tatlıpınar S, Kohen MC, Alimgil L. İdiopatik jukstafoveal telenjiektazide fundus görüntülemesi bulguları ve tedavisi. Retina-Vitreus 2010;18:324-326.
 44. Dinc UA, Tatlıpınar S, Çiftçi F. Santral retinal arter oklüzyonunda fundus otofloresansı. Yeditepe Medical Journal 2010;(13): 258-261.
 45. Tatlıpınar S, Yenerel M, Dinç UA, Görgün E, Alimgil L. Kelebek-şekilli patern distrofiye ikincil koroidal neovasküler membran: fundus floresein anjiyografi ve otofloresans bulguları. Retina-Vitreus 2010;18:247-249.
 46. Tatlıpınar S, Kohen MC, Başar D. Konvansiyonel retina dekolmanı cerrahisi sonrası gelişen makula deliği ve tedavisi: olgu sunumu. T Oft Dergisi, 2011;41:52-53.
 47. Tatlıpınar S, Ayata A. Fundus otofloresans görüntüleri nasıl değerlendirilir? T Oft Dergisi, basımda.